Official Opening

  • Date & Time:
    • February 12, 2018
    • 12:00 pm
  • Venue:

    King Bhekuzulu Hall, KwaDlangezwa Campus