News

UNIZULU Hosts a Virtual Lecture on Covid-19 in SA

The University of Zululand (UNIZULU), through the Faculty of Science and Agriculture, recently hosted a

APPOINTMENT: Occupational Health and Safety Manager

The University of Zululand (UNIZULU) is delighted to announce the appointment of Siphiweyinkosi B. Mtshali,

UNIZULU appoints new Risk and Compliance position Ma...

The University of Zululand (UNIZULU) is pleased to welcome newly appointed Lebohang Bosiu, who assumed

Graduate to Register Patent for Eco-friendly Brick

From a child fascinated by science to a worthy contributor to the science industry, University

DISTRIBUTION OF LAPTOPS

Dear Student The University has received the first delivery of laptops, which will be distributed

Notice to residence Students

Students will be allowed to fetch their belongings strictly as per the schedule below.  No

Whistle-blowers logo
Whistle-blowers logo

Toll free: 0800 006 286
information@whistleblowing.co.za

nsfas logo
nsfas logo
FUNDI
FUNDI
Funza
Funza
CAO
CAO

Events

Notices

17 August 2020

 

GETTING TO KNOW OUR BUSINESS COMMUNITY

The University of Zululand would like to better understand the EME and QSE companies operating within its feeder area. This form will assist us to better plan for our prospective infrastructure programmes in 2021. Please take your time or allow at least 15 minutes to complete this form. Sadly, you can’t save your additions and come back later, please make sure you complete the form right to the end. The closing date for submissions is 25 September 2020.

You can copy this link onto your web browser

https://unizulucomdev.typeform.com/to/d8dzKE3i

If you are struggling to use the link above please send an email to community@unizulu.ac.za to get a copy of this poster with the link to complete the form.

Important notice: Please note that the completion of this form is voluntary and does not in any way serve as a guarantee or service agreement. Should you require further information please visit our website www.unizulu.ac.za or send us an email at community@unizulu.ac.za

17 August 2020

 

UKWAZANA NOMKHAKHA WEZAMABHIZINISI ENDAWENI

i-University ya se Zululand inesifiso sokuqonda kangcono amabhizinisi amancane noma asakhula endaweni eyakhele, aphethwe abantu bendawo futhi base-South Africa ikakhulukazi abamnyama. Lelifomu lizosilekelela ekuhleleni kangcono loluhlelo lokwakhiwa kweNyuvesi oluhlelwe ukwenzeka ngonyaka ka 2021.

Ngena kule-link

https://unizulucomdev.typeform.com/to/d8dzKE3i

uma utholana nenkinga ukusebenzisa le-link engenhla, sisendele umlayezo kule-email community@unizulu.ac.za kuze sizokuthumelela lesikhangiso.

Isexwayiso: Ukugcwalisa lelifomu kuwukuzikhethela komuntu ofisa ukuba sohlwini okuzokhethwa kulo abazolekelela ekwakhiweni kweNyuvesi, ukugcwalisa akunasiqinisekiso sokuthi uzowthola umsebenzi okanye akusho ukuthi iNyuvesi isinesivumelwano nawe. Uma unesifiso sokuthola ulwazi olwengeziwe ungavakashela www.unizulu.ac.za noma uthumele umlayezo ku community@unizulu.ac.za

Featured media